Новини и събития

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ДО ВРЪХ ПОЛОВРАК

На 4 октомври 2021г. поход до Лозенска планина и връх Половрак.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ДО ЕЗЕРОТО ПАНЧАРЕВО

На 27 септември 2021г. учениците от 5 и 6 клас участваха в поход до езерото Панчарево./снимки в галерия/

ПРИСЪСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

На 15 септември 2021г. в присъствието на г-н Григоров, кмет на с. Казичене, бе открита новата учебна година. Нека е успешна за всички ученици и учители!

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

Уважаеми ученици и родители, новата учебна година ще бъде открита на 15.09.2021г. от 10.00ч. в двора на училището. След откриването ще се проведе час на класа и учениците от начален и прогимназиален етап ще получат учебници.

СПОРТЕН ПРАЗНИК

Традиционният спортен празник послучай деня на детето, под мотото „Ние и спорта: „Ръка за ръка“, тази година се проведе на 3 юни. Празникът започна с викторина със спортни въпроси, продължи със състезания по: колоездене, щафетни игри, мини футбол, футбол, волейбол, баскетбол, канадска борба, тенис на маса. Включиха се и ученици и учители. За отличилите се имаше грамоти и награди, осигурени със съдействието на фирмите Чипита и Хипо ленд.

/снимки в галерия/

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НА ДЕНЯ НА БОТЕВ

На 2 юни 2021г. учениците от втори клас отдадоха почит на подвига на загиналите за свободата, поднасяйки цветя на паметника пред кметството.

/снимки в галерия/

ЗАВЪРШВАНЕ НА ВИПУСК 2021

На 14 май 2021г. учениците от 12 клас си взеха довиждане с училището. Преподавателският колектив желае на всички успешно полагане на зрелостните изпити!/снимки в галерия/

ВЕЛИКДЕН НАБЛИЖАВА

Боядисване на яйца на Велики четвъртък в 4 „а“ клас.

/снимки в галерия/

Уважаеми родители на бъдещите първокласници за учебната 2021/2022 г. –  на 27 . 04. 2021 г. / вторник/ от 17.30 часа ще бъде проведена  първата родителска среща в двора на училището. На нея ще бъдат разгледани организационни въпроси и представяне на екипите, които ще обучават нашите деца. При променливо време, родителската среща ще се проведе в кабинет 214 с противоепидемичните мерки наложени с  „Насоките“ от МОН. На родителската среща може да бъде попълнено заявлението за първи клас. Благодарим ви!

Поздрави от ръководството на 71 СУ „Пейо Яворов“

Информация за предстоящите избори на 4 април 2021 г. от Централната избирателна комисия

Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

 

Поздравление за 8 март от децата от 2 „б“ клас

Честване на националния празник 3 март

На 3 март 2021г. учениците от 71 СУ взеха участие в тържествената програма послучай деня на освобождението. Бяха поднесени цветя на двата паметника в с.Казичене и бе изнесена музикална програма.снимки в галерия/

Честваме 143 години от рождението на Яворов

 1. СУ „Пейо Яворов“, Казичене отбелязва своя патронен празник

Днес, 13 януари 2021 г., честваме 143 години от рождението на големия поет Пейо Крачолов Яворов (псевдоним на Пейо Тотев Крачолов).  Това е и денят, в който 71. СУ „Пейо Яворов“ отбелязва патронния празник на училището, утвърдило се в образователната система с повече от 140-годишна история.

Роден на 13 януари 1878 година (1 януари по стар стил) в град Чирпан, Пейо Яворов оставя ярка след в българската литература с творбите си, сред които са стихотворенията „Благовещение“, „Две хубави очи“, „Арменци“, „Заточеници“, драмата „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“.

Яворовата поема „Калиопа“ му отрежда заслужено място в кръга „Мисъл”, като с нея прави силно впечатление на едни от най-видните личности в литературния живот тогава – д-р Кръстьо Кръстев и Пенчо Славейков. Именно Пенчо Славейков се превръща в творчески кръстник на поета, като заменя фамилията Крачолов с псевдонима Яворов.

Споделяме с вас три презентации на ученици от 10 „а“ клас на 71. СУ „Пейо Яворов“, представени в час по български език и литература:

Ванеса Ванева

Валентина Петрова

Мартин Траянов

ИЗЛОЖБА НА КЛУБ „СРЪЧКОДЕЛНИЦИ“ ОТ 2 „Б“ КЛАС

/снимки в галерия/

НАГЛАСА НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 7 КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми родители, 

Моля да попълните анкетата за Вашата нагласа учениците от 5 до 7 клас да преминат  в дистанционно обучение във връзка с повишената заболеваемост на учители и ученици от 71 СУ.

ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Един по- различен празник посветен на будителите. /снимки в галерия/

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

„НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ,ЩО НЕ ГАСНЕ“

В изпълнение на проект финансиран от СО по програмен приоритет „170 години от рождението на Иван Вазов“, на 22 октомври ученици от 71 СУ представиха рецитал по творби на Вазов. Гости бяха жители на с. Казичене от Дружеството на инвалида./снимки в галерия/

СПОРТЕН ПРАЗНИК В ГЕРМАН

Във връзка с изпълнение на проект “ Да бъдем толерантни“, район Панчарево организира спортен празник на 16. 10. 20г. в с. Герман с любезното съдействие и домакинство на 84 ОУ „В. Левски“. На събитието участваха ученици от училищата в района. Специален гост бе футболистът Красимир Балъков./снимки в галерия/

ПОХОД ДО ВРЪХ ПОЛОВРАК

На 5 октомври 2020г. ученици от 71 СУ, заедно с Искра Димитрова и Мария Величкова, изкачиха връх Половрак./снимки в галерия/

ПОХОД ДО ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 15 септември 2020г. тържествено и присъствено  с водосвет беше открита новата учебна година. Директорът г-н Дървеничарски и кмета на Казичене г-н Григоров приветстваха учениците. От името на кмета на район Панчарево беше прочетен поздравителен адрес.

Общи задължения за 15 .09. 2020 г

 • Откриване на учебната година ще е от 09.00 часа.
 • На откриването ще присъстват Начален етап с класни ръководители и възпитатели; 5 клас с класен ръководител и възпитател и 8 клас с класен ръководител
 • След откриването, учениците ще посетят класните си стаи за провеждане на Час на класа
 • Всички останали ученици и подготвителна група, класни ръководители и учители, ще започнем с час на класа – на 16 .09 2020 г. от 08.00 часа.

Забележка: с цел избягване на струпване на ученици, моля от 07:30 да започне да влиза през Вход охрана  – Прогимназиален етап, а от 07:45 -Гимназиален етап. Начален етап влизат от Главен вход. Всички останали противоепидемични мерки влизат в сила от посещението на учениците в 71 СУ „П. Яворов“, които са следните:

Задължителни противоепидемични мерки при започване на учебната 2020/2021 г в 71 СУ“П. Яворов“

 1. Носенето на маска от учениците и на предпазен шлем от учителите е задължително:
 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).
 • При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание
 • Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците не се налага.

Предпазните маски се осигуряват от родителите на всяко дете и се съблюдава за използва съгласно по-горните изисквания от учителите.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване:
 • двукратно (преди часовете и след тях ) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове коридори и дръжки на вратите – извършва се от хигиенистите – бюра и  чинове, а след всеки час с дезинфекционен разтвор във вид на спрей се почистват ръцете на учениците – извършва се от учителите.
 • учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон– извършва се от учителите.
 • във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука – извършва се от хигиенистите
 • в компютърните кабинети нареждам под наблюдението на учителите, работещи в тези кабинети, учениците да дезинфекцират клавиатури и мишки след работа с тях.
 • Преди започването на всеки час учителите от всички училищни етапи да дезинфекцират ръцете на учениците, с разтворите, които ще бъдат предоставени
 • Пред всяка тоалетна в междучасията ще има дежурен учител / 2 и 3 етаж, 3 -12 клас, 1 етаж, подготвителна група, 1 и 2 клас/, който ще съблюдава миенето на ръцете с топла вода, с изградените проточни бойлери на децата, които излизат от тоалетната
 1. Входове в училище
 • Входовете в училището ще бъдат 2 като влизането – излизане на учениците ще се осъществява по следния начин: Вход с изградена рампа– подготвителна група, 1 – 4 клас, използване на дезинфектант и мерене на температура от медицинската сестра. Вход с охранител 5 – 12 клас, използване на дезинфектант и мерене на температура от охранителя и дежурния учител на бюфет

Забележка: влизането и излизането на подготвителна група, 1-4 клас ще се осъществява от класен ръководител или възпитател. Родителите ще получават децата си от входа с охранител извън  фоайето, на стълбите

 1. Столова и бюфет
 • Пред вратите на бюфета и столовата ще присъства дежурен учител, различен от дежурещия на етаж който да следи за струпванията на учениците и спазването на дистанция, ще бъдат отворени и двете врати, обособяващи  бюфета с цел разминаване на влизащите и излизащите.
 • Спазването на дистанция на бюфета ще бъде разчертана на пода пред него.
 • Използването на столовата ще се извършва по ръководството на дежурния учител по столова и бюфет задно класния ръководител или възпитател.
 • Учениците се измиват задължително преди хранене в преддверието на столовата, спазвайки отстоянията. Учениците от 1 и 2 клас ще се хранят в предната част на столовата на блок-маси, каквито ще има всеки клас. Учениците от 3 и 4 клас ще се хранят в задната чат на столовата, отново на блок- маси. Влизането и излизането ще се осъществява в различни посоки като дежурният учител по бюфет и столова ще съблюдава за безопасното разминаване.
 • Ще се организира кетъринг със запечатана храна и прибори
 • Часовете за хранене на учениците от 1 и 2 клас / от 12.10 часа до 13 часа / ще са различни за учениците от 3 и 4 клас / от 10 до 13.45/
 • Храненето на Прогимназиален етап и Гимназиален етап ще се осъществява след завършването на децата от Начален етап, т.е. от 13.45 до 14.15 часа. Условията са същите, хранят се на блок маси със запечатана храна и прибори. Обособяването на блок маси за Прогимназиален и Гимназиален етап ще се осъществява в зависимост от закупуването на купони за деня.  
 1. Провеждане на часове на открито
 • Използване на физкултурния салон е само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
 • Провеждането на час на класа да се осъществява на двора при позволяващо време, при лошо време, часът може да се съкрати. Провеждането на часове, които по усмотрение на учителите могат да се проведат на открито при позволяващо време е желателно, при лошо време да се провеждат в кабинетите.
 • Библиотека – посещава се само от едно дете, при по-голям интерес се изготвя график за посещение.
 1. Общ алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние
 • при установяване на коронавирус на даден ученик от 71 СУ, се поставя под карантина паралелката, в която е учил в срок определен от РЗИ и в този срок се провежда обучение в електронна среда. Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.
 • в случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към обучение в електронна среда, за времето на карантината, определено от РЗИ, след което се завръщат обратно в училище. Завърналите се ученици, присъствено в училище продължават обучението си със заместващ учител.

Всички противоепидемични мерки са гласувани, одобрени и протоколирани на Педагогически съвет, проведен на 02.09.2020 г. с протокол № 6.

Директор: Кирил Дървеничарски

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители, на 09.07.2020 г. от 17 часа ще се проведе родителска среща за първи клас. Присъствието на родителите е желателно.

Отворено посмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Вече можете да подадете своето заявление и онлайн като кликнете на връзката ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ. Ще бъдете подканени да направите регистрация и след това да попълните необходимите данни.

На страницата Прием-Прием в първи клас и подготвителна група можете да намерите актуална информация, касаеща приема в първи клас.

КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 уч.г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графика за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

Важните дати за кандидатстващите са:

До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

– Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и реда и начина за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, от 16 март (понеделник) в 71 СУ стартира обучение в дигитална среда. Класовете са организирани в групи от класните ръководители – facebook или viber. Часовете се провеждат в платформата Zoom, АдминПлюс и др. по график за учениците от начален и прогимназиален етап и дистанционно – за учениците от гимназиален етап. 

Моля, родителите и учениците да осъществяват връзка с класния ръководител и учителите.

Надяваме се на добра координация и разбиране в този труден момент за всеки от нас.

                                                                                                  От Ръководството

 

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

По препоръка на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването дните от 6 до 11 март 2020 г. се обявяват за неучебни за училищата в цялата страна. Заповедта се издава във връзка с регистрирания нов епидемичен подем от грип и остри респираторни заболявания и в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план. Целта е превенция и ограничаване разпространението на вирусните заболявания и опазване здравето на децата и учениците. Занятията в училищата ще бъдат възобновени на 12 март (четвъртък). 

ШЕСТВИЕ ПО СЛУЧАЙ 3-ТИ МАРТ

Във връзка с националния празник учениците от 71 СУ се включиха в шествие от училището до паметника на руските войски. Там  изнесоха програма пред жителите на с. Казичене./снимки в галерия/ 

МАРТЕНСКИ БАЗАРИ

Учениците от 5 „а“ клас изработиха мартенички с благотворителна цел.Със събраните средства те ще подпомогнат лечението на три годишната Виктория Неделчева, която страда от церебрална парализа./снимки в галерия/ 

ПРЕДСТОЯЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ВТОРИ СРОК

На 11 март 2020 г. ще се проведат родителски срещи: от 17.30ч. за начален етап, от 18.00ч. за прогимназиален и гимназиален етап.

Открит урок по БЕЛ- 2″б“ клас, кл. р-л Полина Жиланова, 19. 02. 2020г. /снимки в галерия/
Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски

 

Учениците от 5 „а“ клас и направения от тях снежен човек.

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

05 февруари 2020 г. е междусрочна ваканция.

Учениците следва да са на училище на 06 февруари (четвъртък) с програмата за първи учебен срок. Дните четвъртък и петък (06 и 07 февруари) ще се учи с програмата за първи срок и ще се дооформят срочни оценки.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В 71 СУ

Във връзка с националната седмица на четенето на 12 декември 2019г. между петите класове се проведе състезание по четене./снимки в галерия/

ТРЕТО МЯСТО В МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ ЗА МОМИЧЕТА

На 14 ноември 2019г. момичетата от прогимназиален етап взеха участие във Втория етап на междуучилищния турнир по футбол, проведен в комплекс „Царско село“ и завоюваха трето място. Честито!

ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Във връзка с 1 ноември- празник на будителите, петокласниците в 71 СУ представиха рецитал от стихове и песни.

НА ЕКСКУРЗИЯ В МУЗЕЯ НА АВИАЦИЯТА КРАЙ ПЛОВДИВ И ПАЛЕОНТОЛОЖКИЯ МУЗЕЙ В АСЕНОВГРАД

На 30 октомври 2019г. учениците от начален етап посетиха два интересни музея. Музея на авиацията край Пловдив, в който е представено развитието на българската авиация, самолетостроене и участие в космически изследвания. Децата разгледаха уникалните летателни апарати. След това посетиха Асеновград и Палеонтоложкия музей, филиал на БАН. Децата се докоснаха до скелети и вкаменелости на животни живели преди милиони години, сред тях единственият запазен скелет на динотериум, предшественик на днешния слон, живял преди 6 милиона години./снимки в галерия/

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЕТЕНЕ ВЪВ ВТОРИ „А“ КЛАС

На 29 октомври 2019 г. във втори „а“ клас с класен ръководител Биляна Цветанова и учител ЦДО Силвана Ненчева се проведе състезание по четене и грамотност. То бе част от годишния план за насърчаване на грамотността на 71 СУ. Разделени в два отбора “ Лъвове“ и „Орли“ децата четоха и изпълняваха задачи, свързани с грамотността. Накрая всички получиха подарък- книжка./снимки в галерия/

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ДО ВРЪХ ПОЛОВРАК

На 22 и 24 октомври 2019 г. радвайки се на топлото есенно слънце, учениците от 71 СУ се разходиха до връх Половрак в Лозенската планина./снимки в галерия/

УЧАСТИЕ НА МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ НА 71 СУ В XV ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „КРЪСТОПЪТ НА МУЗИТЕ“ 2019

На 20 октомври 2019 г. Мажоретния ни състав бе част от фестивала „Кръстопът на музите“. Нашите мажоретки бяха отличени с диплом и втора награда за Трета група- помпони, както и с втора награда във втора група- помпони./снимки в галерия/

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

НА 17 ОКТОМВРИ 2019 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА. ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ОТ 17.30 ч., ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН – ОТ 18.00 ч.

27 СЕПТЕМВРИ 2019г. ИЗКАЧВАНЕ НА ЧЕРНИ ВРЪХ

btr

26 СЕПТЕМВРИ- ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

За четвърта година  се провежда Европейски ден без загинали на пътя. Тази година инициативата е на 26 септември и е под мотото: „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“. Мотото кореспондира с решението на МС на Р България, с което 2019г. е обявена за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата.

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2019

Тържеството за откриване на учебна година 2019/2020 ще започне на 16 септември 2019г. от 10.00ч. След него учениците ще проведат час на класа.

Родителска среща за ПЪРВИ клас и подготвителна група – 11.09.2019 г от 17.30 часа

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години

ОТКРИВАНЕ НА НОВО СПОРТНО ИГРИЩЕ В КРИВИНА

На 21 юни 2019г. в с. Кривина се откри ново футболно игрище с възложител Район Панчарево и осигурени средства по програма на СУСОПФ. На събитието присъстваха г-жа Йорданка Фандъкова и кмета на район Панчарево г-н Димитър Сичанов. Първия футболен мач бе изигран между учениците от 71 СУ и тези от 201 ОУ- с. Лозен. Начало на футболния мач даде г-жа Фандъкова.

ИЗЛОЖБА НА КРЪЖОК „ПЛЪСТЕНЕ“

На 12 юни 2019г. във фоайето на втори етаж бе открита изложба с прекрасните творби на децата от кръжока, които работят под ръководството на г- жа Екатерина Табакова, дългогодишен учител в 71 СУ.

ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА

От 27 май до 2 юни 2019г. ученици от 71 СУ, водени от Мария Величкова взеха участие в националния поход „По стъпките на Ботевата чета“. В пек и дъжд, те извървяха 120-те километра от Козлодуй до връх Околчица./снимки в галерия/

ЧЕСТИТ 24 МАЙ- ДЕН НА ПРОСВЕТАТА И ГРАМОТНОСТТА!

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

Ученическият съвет към 71 СУ отново подготви станалия вече традиционен великденски базар. Различното тази година е, че се събират средства за каузата „Една детска усмивка“ на сдружение „Лозен помага“. Средствата са предназначени за деца с ТЕЛК, сираци, полусираци и семейства в затруднено положение.

23 АПРИЛ- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА КНИГАТА

Във връзка с международния ден на книгата и различните инициативи, целящи да насърчават четенето, провеждащи се през този месец, третокласниците имаха вълнуваща среща с Любомира Стоянова- Мел, автор на книгата „Разкажи ми приказка“.

НАШИТЕ МАЖОРЕТКИ НА „РУСЕ-РИТЪМ И МАРШ“

На 20-21 април 2019г. мажоретния състав взе участие в III-я международен младежки фестивал „Русе-ритъм и марш“- 2019г. Този фестивал е истински празник на красотата и изяществото, където младите хора показват талант, музикалност, артистичност./снимки в галерия/

140 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ

Във връзка с годишнината, учениците от 7 „а“ и“б“ клас, изработиха табла по темата.

УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“

Децата от 3 „б“ клас, заедно с г-жа Лилия Попова, учител ПИГ се включиха в каузата „Капачки за бъдеще“, като събираха месеци наред и на 13 април предадоха 70 кг. капачки, с които ще бъдат закупени кувьози за бебета в различни български градове./снимки в галерия/

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЕТОКЛАСНИЧКА В СЪСТЕЗАНИЕТО „АЗ И БУКВИТЕ“

Диана Манолова от III „б“ клас с класен ръководител Нели Димитрова за пореден път достойно представи 71 СУ- този път в състезанието „Аз и буквите“./

ОТКРИТ УРОК ПО ХИМИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА МЕНДЕЛЕЕВАТА ТАБЛИЦА

На 28 март 2019г. Калинка Ангелова, старши учител по Химия и ООС, проведе открит урок в 7″а“ клас по повод международната година на Периодичната таблица на химичните елементи. Урокът бе посетен и от ученици от други класове и колеги./снимки в галерия/

ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ТЕХНОПАРК

На 21 март 2019г. ученици от втори и четвърти клас посетиха Технопарк София. Имаха възможност да се запознаят отблизо с науката и технологиите, правиха сами експерименти, наблюдаваха демонстрации.

ТЪРЖЕСТВО НА 2 „Б“ КЛАС

2 „б“ клас-Тържество за 8-ми март

Учениците от 2 „б“ клас с класен ръководител Аня Динчева, възпитател ПИГ -Цвете Стефанова и Диана Денева, старши учител по музика подготвиха и изнесоха осмомартенско тържество „Море от любов за мама“.

УСПЕХ ЗА НАША УЧЕНИЧКА

Диана Манолова, ученичка от 3 „б“ клас участва и достойно представи училището в състезанието „Аз и числата“./снимки в галерия/

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 13 март 2019г. /сряда/ ще се проведе родителска среща. За начален етап от 17.30 ч., за прогимназиален и гимназиален етап от 18.00 ч.

146 Г.ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА В 71 СУ

На 19 февруари 2019г. Ученическият съвет към 71 СУ организира и подготви отбелязване на годишнината от гибелта на Васил Левски. Учениците от начален етап изработиха и окачиха табла в цялото училище./снимки в галерия/

ВАЖНО !!!

От понеделник, 28 януари, Столична РЗИ обявява грипна епидемия на територията на област София- град. Преустановяват се учебните занятия от 28.01.2019г. до 04.02.2019г. включително.

Изпитите от януарската редовна сесия на учениците СФО ще се провеждат от 09.00 ч.

На 05.02.2019г. учениците са в междусрочна ваканция!

Първи учебен ден – 06.02.2019г.

КОЛЕДА В УЧИЛИЩЕ – 2018Г.

Коледни базари и украса от 71 СУ./снимки в галерия/

ДЕВЕТИ ФЕСТИВАЛ ПО МИНИ ВОЛЕЙБОЛ

На 17 ноември 2018г. учениците от 71 СУ взеха участие в Деветия фестивал по мини волейбол, който се проведе в многофункционалната зала на НСА „Васил Левски“. Целта на фестивала е да се популяризира волейболната игра и към нея да бъдат привлечени повече деца. На фестивала присъстваха играчи от националния отбор като : Владо Николов, Георги Братоев, Николай Учников, които прекараха целия ден с децата и раздаваха автографи. Отборът на нашите момчетата /4-6 кл./ завоюва първо място, а момичетата /4-6 кл./ заеха третото./снимки в галерия/

16 НОЕМВРИ- ДЕН ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

През 2018г. за пръв път отбелязваме 16 ноември като ден посветен на информационна кампания за по- чист въздух. Столична община отбелязва този ден с редица инициативи. Учениците от 71 СУ също се присъединиха към част от тях. По радиоуредбата бяха запознати с кампанията. Проблемът е много актуален, тъй като училището се намира в населено място, където въздухът е един от най- замърсените с фини прахови частици през есенно-зимния сезон. Децата от 3 „б“ клас се включват със събиране на пластмасови капачки./снимки в галерия/

ЧАС ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Във връзка със Седмицата за възпоминание на жертвите от ПТП на 14 ноември 2018г. учениците от гимназиален етап проведоха учебен час съвместно с пътен полицай Стоян Ангелов и пътен полицай Владислав Зашев. Проведе се разговор за правомощията на контролните органи, рисковете и злополуките по пътя./снимки в галерия/

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Честване на деня на народните будители в 71 СУ./снимки в галерия/

ЧЕСТВАНЕ НА 100 ГОДИШНИНАТА ОТ КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

На 29 октомври 2018г. читалището на с. Казичене, организира на площада пред кметството честване на 100 годишнината от края на Първата световна война и загиналите в нея войници от Казичене./снимки в галерия/

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

В периода 22-26 октомври 2018г. МОН организира Национална седмица на четенето. На 22 октомври инициативите бяха насочени към най- малките- децата в подготвителните групи. Нашите ученици под ръководството на г-жа Елза Михайлова представиха „Любими приказни герои“. Присъстваха и родители. На 23 октомври инициативите бяха насочени към децата от начален етап на образование. Третите класове с класни ръководители Емилия Стоянова и Нели Димитрова проведоха състезания по четене. На 24-25 октомври се включиха учениците от прогимназиален етап със състезания по грамотност в шестите класове./снимки в галерия/

МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ

На 12 октомври 2018г. нашите ученици взеха участие в първия етап на Междуучилищния турнир по футбол за момчета и момичета в спортен комплекс „Бароко-спорт“./снимки в галерия/

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ДО ЧЕРНИ ВРЪХ

На 28 септември 2018г. учениците от 71 СУ взеха участие в V-ти Туристически поход за учениците от столичните училища от хижа „Алеко“ до Черни връх, организиран от Столична община и Българския туристически съюз. Мероприятието е обвързано със световния ден на туризма- 27 септември и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде практически умения за оцеляване в планината и е част от инициативата „София- европейска столица на спорта 2018“./снимки в галерия/

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 10 октомври 2018г. в 71 СУ ще се проведе родителска среща. За начален етап от 17.30ч., за среден и горен курс от 18.00 ч.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

На 27 септември 2018г. се включихме в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“ /ЕДСУ/- кампания NowWeMOVE“. Денят е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт с цел да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник. Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации./снимки в галерия/

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В 71 СУ „П.ЯВОРОВ“

На 17 септември 2018г. в 71 СУ „П. Яворов“ тържествено  бе открита новата учебна година. Наши гости бяха кметът на Казичене – г-н Антон Владимиров и г-жа Емилия Василева от отдел „Образование, култура ,социални дейности, спорт и интеграция“ на район Панчарево. На всички ученици, учители и родители- успешна учебна година!/снимки в галерия/

ВАЖНО !

Резултатите от поправителните изпити от юнска и юлска сесия, както и тези от редовната изпитна сесия на учениците самостоятелна форма на обучение са обявени на информационното табло в училището на втория етаж. Пак там е изнесен графикът за поправителната септемврийска сесия. Изпитите ще се провеждат от 3 до 14 септември 2018г.

МЕЖДУНАРОДЕН МАЖОРЕТЕН ФЕСТИВАЛ „РУСЕ РИТЪМ & МАРШ 2018“

Тази учебна година за нашето училище приключва с участието на мажоретния състав на Международния фестивал „Русе ритъм и марш 2018“, организиран от община Русе на 30 юни и 1 юли 2018г. Нашите деца бяха част от неповторимата атмосфера в дунавския град и допринесоха за нея. Не пропуснаха и разходка с кораб по река Дунав, както и посещение в Екомузея с аквариум. Благодарим на Искра Димитрова и Мария Величкова за голямата всеотдайност и енергия, която влагат в работата си !/снимки в галерия/

УЧАСТИЕ НА МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА“- ПАЗАРДЖИК

На 9 юни 2018г. Мажоретния състав на 71 СУ взе участие на фестивала „Слънчева Бесапара“, който се провежда ежегодно в гр. Пазарджик. Във втора възрастова група в категория Пом-пом се класираха на 4 място, в трета възрастова група се класираха също на 2 място./снимки в галерия/

СПОРТЕН ПРАЗНИК НА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

На 1 юни 2018г. на международния ден на детето и по случай 140 години от рождението на патрона на училището- Пейо Яворов, се проведе спортен празник. Гости бяха ученици от 192 СУ „Хр. Ботев“ – с. Бистрица. Учениците се състезаваха на тенис на маса, канадска борба, волейбол, футбол, колоездене. За всички имаше осигурени лакомства от Чипита и Инко фуудс, на които благодарим за отзивчивостта./снимки в галерия/

ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И ПРОСВЕТА

Във връзка с 24 май се проведе тържество посветено на деня на славянската писменост и просвета. То бе открито с песента „Върви народе възродени“, изпята от учениците, учителите и гостите. Учениците от 6 клас представиха драматизация по “ Радини вълнения“ от „Под игото“ , а за красивия декор благодарим на г-жа Нели Димитрова и г-жа Анна Руйкова./снимки в галерия/

НА ДОБЪР ЧАС НА ВИПУСК 2018 С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ГАЛИНА ВИТКОВА!

/снимки в галерия/

ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЗА КУПАТА НА КОКА КОЛА

Учениците от 71 СУ „П. Яворов“ взеха участие във Втория /районен/ етап от веригата футболни турнири за „Купата на Кока Кола 2018“, който се състоя на 13 май на спортните терени на Академика 2011 ЕАД./снимки в галерия/

НА ГОСТИ НА СПОРТЕН ПРАЗНИК В 192 СУ „ХР. БОТЕВ“ – С. БИСТРИЦА

На 11 май 2018г. по покана на 192 СУ „Хр. Ботев“ нашите ученици се включиха в спортния празник на училището, послучай 170-та годишнина от рождението на техния патрон – Христо Ботев. Състояха се приятелски волейболни и футболни срещи, а  мажоретките поздравиха участниците с танц./снимки в галерия/

ЗАНЯТИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

На 3 май 2018 г. се проведе занятие по гражданска защита. Десетокласниците под умелото ръководство на мед. сестра Весела Патарева демонстрираха оказване на първа помощ при различни травми./снимки в галерия/

ИЗЛОЖБА НА ГРУПАТА БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР-3 „Б“ КЛАС ПО ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС

Децата от групата по Български фолклор от 3 „б“ клас представиха своите произведения, които изработиха през годината под ръководството на г-жа Елка Ангелова./снимки в галерия/

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАМОТНОСТ ВЪВ 2 „Б“ КЛАС

На 25 април 2018г. във втори „б“ клас с класен ръководител Нели Димитрова се проведе състезание по грамотност. Децата показаха знания по български език, състезавайки се разделени в 4 отбора./снимки в галерия/

СПОРТНИ ИЗЯВИ

На 18 и 19 април 2018г. учениците от 71 СУ взеха участие във Втория етап на Ученическите игри /Областни състезания/ , които се проведоха в НПМГ. Класираха се на второ място при момчетата /5-7 кл./ и трето място при юноши /8-10 кл. /.

На 20 и 21 април 2018 г. се проведоха приятелски срещи по волейбол в Англо- американското училище в Панчарево, където нашите ученици завоюваха второ място при момчетата /5-7 кл./ и трето място при момичетата /5-7 кл././снимки в галерия/

УРОК ПО ИЗРАЗИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

На 20 април 2018г. във 2 „а“ клас с класен ръководител г-жа Емилия Стоянова се проведе открит урок по изразително четене. Урокът бе част от училищните инициативи през месец април, свързани с международния ден на детската книга и училищната програма за насърчаване на грамотността. Малките ученици четоха и разказваха за своите любими герои от приказките./снимки в галерия/

2 април – международен ден на детската книга

Месец април преминава под знака на седмата Национална кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“ на Асоциация „Българска книга“ с партньорството на МОН. В рамките на инициативата се провежда Софийски международен литературен фестивал с фокус върху съвременната европейска литература за деца и младежи. Месецът започна с отбелязването на Международния ден на детската книга- 2 април, рожден ден на Ханс Кристиян Андерсен. През настоящата учебна година училищната библиотека след почистване и подреждане през лятото, стана любимо място за малките ни ученици./снимки в галерия/

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

В последната седмица преди светлия християнски празник Ученическият съвет организира традиционният великденски базар./снимки в галерия/

ПОСЕЩЕНИЕ НА ШОКОЛАДОВА ФАБРИКА

В два поредни дни, децата от начален етап посетиха шоколадова фабрика и се запознаха с различните етапи на производството- от какаовия плод до крайния продукт. Всички имаха възможност лично да направят шоколадово изделие и получиха сертификати за „шоколадиер- първа степен“./снимки в галерия/

ПРИЯТЕЛСКИ ВОЛЕЙБОЛНИ СРЕЩИ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 71 СУ И НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ГР. ПРАВЕЦ

На 12 март 2018 г. се проведоха приятелски волейболни срещи между учениците от нашето училище и Националната  професионална гимназия по компютърни технологии и системи- гр. Правец,  с цел обмяна на опит и по повод 140-та годишнина от рождението на нашия патрон- Пейо Яворов. Събитието беше открито от Духовият оркестър и мажоретният състав на гостите./снимки в галерия/

ПОСЕЩЕНИЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ В ЗАЛА „АРЕНА АРМЕЕЦ“

На 7 март 2018 г. ученици от нашето училище посетиха зала „Арена Армеец“ в първия ден на световното първенство по фигурно пързаляне за юноши и девойки. Имаха възможност да се докоснат до този красив спорт и да съпреживеят вълнението, което съпътства такова голямо състезание. За спомен се снимаха с някои от състезателите./снимки в галерия/

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

На 1 март 2018г. децата от 2 „а“ клас, които участват в клуб „Приказен свят“  по проект Твоят час, под ръководството на г-жа Емилия Стоянова имаха публична изява. Пред съученици, родители и гости те представиха куклен театър- „Косе Босе“ със собственоръчно изработени кукли./снимки в галерия/

МАРТЕНСКИ БАЗАР

В навечерието на 1- ви март децата от 2 „а“ клас – ПИГ под ръководството на г-жа Андреа Цонкова организираха мартенски базар със собственоръчно направени мартенички и картички./снимки в галерия/

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Във връзка със 145- та годишнина от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски, се проведе един по- различен урок – урок по родолюбие. Водещ  бе г-н Искрен Красимиров, режисьор и актьор, превъплатил се в образа на Христо Ботев. Децата също се включиха със стихове за Левски, Ботев и борбата за освобождение./снимки в галерия/

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС

На 15 февруари 2018 г. групата за Подготовка за НВО по БЕЛ- 4 кл. под ръководството на г-жа Полина Жиланова, представи урок, свързан с предстоящата годишнина от обесването на Васил Левски./снимки в галерия/

ВАЖНО!

Началото на втория срок е от 07.02.2018 г. съгласно заповед № РД 09- 4130/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Учебна програма за сряда – 1 – 4 клас

Учебна програма за сряда – 5 – 7 клас

Учебна програма за сряда – 8 – 12 клас

ВАЖНО ! ГРИПНА ВАКАНЦИЯ !

Във връзка с обявената от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София- град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища. Запазва се графикът на междусрочната ваканция.

УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИЯ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ – 2018 г.

На 23 януари 2018г. в с. Герман се проведе общинския етап на Ученическите игри за 2018 г. /волейбол/, които са част от Националния спортен календар на МОН. Нашите ученици се завърнаха с три първи места /5-7 кл. момчета, 8-10 кл. юноши и 11-12 кл. юноши/ и едно трето място /5-7 кл. момичета/./снимки в галерия/

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НАШИЯ ПАТРОН – ПЕЙО ЯВОРОВ

През 2018 г. се навършват 140 години от рождението на нашия патрон- поета Пейо Яворов. По този повод деца от различни класове се включиха в импровизиран рецитал по негови творби. Всички, които пожелаха и имаха кураж да излязат пред публика рецитираха любимите си творби. Награди – книжки получиха двете най- малки участнички- Деница Илиева и Диана Манолова от втори клас./снимки в галерия/

ТРЕТИ ЕТАП НА ТУРНИР ПО ФУТБОЛ ЗА МОМИЧЕТА И ДЕВОЙКИ

На 12 декември 2017 г. на Спортен комплекс „Царско село“ се проведе третия етап от турнира по футбол за момичета и девойки. Отборът на 71 СУ зае четвърто място./снимки в галерия/

ПРИКАЗЕН СВЯТ

На 1 декември 2017г. учениците от 2 „б“ – ПИГ представиха своите любими книги и приказни герои. Събитието бе част от училищния план за насърчаване на грамотността./снимки в галерия/

ВСЕУЧИЛИЩНО „СНЕЖНО“ ХОРО

На 28 ноември 2017 г. се включихме в инициативата Всеучилищно хоро, целяща да популяризира българския фолклор сред учениците.


За да се състои събитието, трябваше да бъде изчистен училищния двор от навалялия сняг./снимки в галерия/

УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ ЗА ДЕВОЙКИ

На 27.11.2017г. отборът на 71 СУ взе участие във втория етап от Турнира по футбол за девойки и жени, който се проведе на Спортен комплекс „Симеоново“. Нашите представителки се класираха на 4-то място./снимки в галерия/

ЗАЛЕСЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

В един от последните топли есенни дни, учениците от седмите класове помогнаха за залесяването на училищния двор с различни видове дървета и храсти, които получихме като дарение./снимки в галерия/

СЕДМИЦА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 20-24 НОЕМВРИ 2017г.

Всяка трета неделя на месец ноември е определена с резолюция на Общото събрание на ООН за световен ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. През настоящата  година този ден е 19 ноември. В седмицата от 20 до 24 ноември се проведоха различни инициативи, които имат за цел да популяризират безопасността на всички участници в движението./снимки в галерия/

ПОСЕЩЕНИЕ НА КЪЩА-МУЗЕЙ „Иван Вазов“ И ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „ЖЕНИТБА“ В „ТЕАТЪР СОФИЯ“

На 17 ноември 2017г. ученици от прогимназиален етап посетиха къщата- музей „Иван Вазов“ в София, където научиха интересни факти за живота и творчеството му. Вечерта посетиха постановката „Женитба“ по Гогол в „Театър София“./снимки в галерия/

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЕТЕНЕ

На 13 ноември 2017г. за втори пореден път се проведе състезание по четене между шестите класове. Гергана Бенева, учител по БЕЛ се стреми да формира траен интерес към четенето у децата. Ангажира вниманието на всички ученици и чрез решаването на тестове, свързани с изучаваните произведения. Атмосферата бе спокойна и делова, а в края на състезанието класът- победител 6 „а“ получи грамота./снимки в галерия/

ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Изяви на кръжок „Приказна работилница“ – 2 „а“ клас с ръководител Емилия Стоянова и кръжок „Творчеството на боичките“ -2″б“ клас с ръководител Нели Димитрова/снимки в галерия/

Тържеството в чест на народните будители в 71 СУ/снимки в галерия/

УЧАСТИЕ В ГРАДСКОТО УЧЕНИЧЕСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ ЗА МОМИЧЕТА И ДЕВОЙКИ

На 23 октомври 2017г. на спортен комплекс „Бонсист“ се проведе Градското ученическо първенство по футбол за момичета и девойки, организирано от Столична община и БФС. 71 СУ участва във възрастовата група 5-7 клас./снимки в галерия/

                             „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“

За поредна година на 12.10.2017г. район Панчарево отвори врати за инициативата на JA Bulgaria „Мениджър за един ден“. Двама гимназисти: Стоян Стамболиев от 71 СУ и Влади Манов от 192 СУ- с. Бистрица бяха „Кметове за един ден“. Младежите се запознаха с работата на районния кмет Димитър Сичанов и на цялата администрация. Те бяха радушно посрещнати от служителите. Запознаха се с цялата входяща и изходяща поща. А в края на работния ден получиха благодарствени адреси от името на кмета на района./снимки в галерия/

                       ИЗКАЧВАНЕ НА ЧЕРНИ ВРЪХ – 2017 г.

На 6 октомври 2017 г. учениците от 71 СУ взеха участие в 4-ти туристически поход от хижа „Алеко“ до Черни връх./снимки в галерия/

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА, УЧЕНИЧКА ОТ 11 КЛАС В 71 СУ „П. ЯВОРОВ“ СТАНА СВЕТОВНА ШАМПИОНКА ПО ТАЕКУОН-ДО В ХОЛАНДИЯ!

17- годишната Валентина Тодорова стана световна шампионка на Откритото световно първенство по таекуон-до, което се проведе в Барневелд, Холандия от 28 септември до 1 октомври 2017г.Валентина се наложи над всичките си съпернички и спечели първото място на спаринг в категория девойки 15-17 години до 50 кг.Тя тренира таекуон-до от шест години и има първи дан в корейското бойно изкуство. Държавна шампионка е по таекуон-до и кик бокс, състезателка на ABC FIGHT CLUB София с треньор Недялка Бачева, 4 дан./снимки в галерия/

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 4 октомври 2017 г./сряда/ ще се проведе родителска среща. За начален етап от 17.30, за прогимназиален и гимназиален от 18.00ч.

ОТКРИВАНЕ НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Тържественото откриване на учебната 2017/2018 г. ще стане на 15 септември 2017 г./петък/ от 9.30 ч. След края на тържеството всички ученици ще имат час на класа.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

НА 05.09.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща.

 

УСПЕХ ЗА МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

От 6 до 9 юли 2017 г. в курортния комплекс Албена се проведе европейско първенство за мажоретни отбори MERRY MAJORETTE. Мажоретния състав на 71 СУ, макар и създаден преди по-малко от една година спечели в отделните дисциплини едно второ и едно трето място! Поздравления за мажоретките и техните ръководители Мария Величкова и Искра Димитрова!/снимки в галерия/

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

1. Информационни технологии – 01.09.2017 г.

2. Английски език – 04.09.2017 г.

3. БЕЛ ЗП и ЗИП – 05.09.2017 г.

4. Човекът и природата – 07.09.2017 г.

5. Математика ЗП и ЗИП – 08.09.2017 г.

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП -ЮЛСКА  СЕСИЯ

1.Английски език ЗП – 03.07.2017 г.

2.Математика ЗП- 04.07.2017 г.

3.Математика ЗИП/ПП – 05.07.2017 г.

4.БЕЛ ЗП – 06.07.2017 г.

5.Информатика ЗП – 07.07.2017 г.

Начало на всички изпити – 9.00 ч.

                                  ИГРА „БАШ МАЙСТОР“

По случай приключването на учебната година, учениците от пети и шести клас участваха в забавната игра „Баш майстор“. Играта обединяваше знанията на учениците по четири предмета-български език и литература,математика,човекът и природата и физическо възпитание и спорт. Проведе се в три кръга. Във всеки кръг трябваше да бъде разгадана по една задача, победителят във всеки кръг преминаваше в следващия. Играта целеше да покаже уменията за групова работа на учениците и да развие тяхното творчество.Всички отбори се забавляваха и се представиха добре, но след оспорвана надпревара победители станаха учениците от 6 „а“ клас./снимки в галерия/

    УЧАСТИЕ НА МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ КЪМ 71 СУ В ПЪРВО ГОЛЯМО СЪСТЕЗАНИЕ

На 10 юни 2017г. новосформирания мажоретен състав към 71 СУ, имаше своето първо  участие на голям форум във Фестивала на мажоретните състави „Слънчева Бесапара“, който се проведе в Пазарджик. Малките мажоретки се представиха успешно и заеха престижното четвърто място. Пожелаваме им успех и на предстоящото друго голямо състезание през юли в курорта „Албена“!/снимки в галерия/

               ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК – „МОМИНА СКАЛА“

Учениците от 71 СУ се включиха в 21-ви Туристически празник „Момина скала“ на 9 юни 2017г., като извървяха разстоянието от Княжево до хижа „Момина скала“ на Витоша. На поляната пред хижата участваха в различни надпревари- теглене на въже, волейбол, туристическа щафета, конкурс за мис и мистър „Момина скала“./снимки в галерия/

          Участие на учениците от начален курс в градското първенство по футбол

На 29 и 30 юни 2017 г. учениците от нашето училище начален курс, взеха участие в Градското първенство по футбол за смесени отбори 3-4 клас. Снимки от спортното събитие и от туристическия поход на шестокласниците до хижа „Камен дел“ на Витоша в галерия.

     ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ !

      НА 7 юни /сряда/ от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща. Носете оригиналните свидетелства за завършена подготвителна група.Очакваме ви!

                                  НА ДОБЪР ЧАС ВИПУСК 2017!

                      На 15 май 2017 г. по своя път пое випуск 2017 !

                            “ Дано да бъде светло пред очите ни!

                               И нека по вода да ни върви!

                               Довиждане училище, учители,

                                довиждане, приятели добри!“/снимки в галерия/

                   ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ !

ОТ 9 до 12 май 71 СУ обявява отворени врати за всички родители на ученици в 7 клас. В удобно за Вас време може да се срещнете с преподавателите и ръководството, да се информирате за предстоящите изпити, начини на балообразуване и профилът, който предлага нашето училище за прием след 7 клас.

Очакваме Ви !

                      СРЕЩА С ПИСАТЕЛКАТА РАДОСТИНА НИКОЛОВА

Във връзка с 23 април-световния ден на книгата, най-малките ученици в 71 СУ имаха своята първа вълнуваща среща с писател.Наш гост бе Радостина Николова, автор на „Приключенията на мотовете“ и „Моите красиви рога“. Нейното гостуване се превърна във вдъхновяващ разговор за творчеството и въображението, за четенето и писането на книги.В края на срещата децата от занималнята на 2 „б“ клас подариха на гостенката собственоръчно направената от тях книга „Бъди добър“./снимки в галерия/

                                      МАРТЕНСКИ БАЗАР

Децата от 1 „б“ клас заедно с г-жа Лилия Попова откриха базар със собственоръчно изработени от тях мартеници./снимки в галерия/

 

 

                                  Родителска среща

На 1 март 2017 г. ще се проведе родителска среща както следва :

за начален етап /1- 4 клас/ от 17.30 ч.

за прогимназиален и гимназиален етап /5- 12 клас/ от 18.00 ч.

                                “ Ден на розовата фланелка“

Всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тормозът между връстници е много подценяван и най- често остава невидим за учителите и родителите, но той е първата и най- основна причина за самоубийства сред подрастващите, според психолозите. Във връзка с отбелязването на този ден, г- жа Вилма Начева проведе открит урок с 2 „а“ клас на тема „Добродетел“./снимки в галерия/

 

                                  Кариерно ориентиране

На 17 февруари 2017 г. пред учениците от 11 и 12 клас, екип от Admiral Markets, водещ Forex брокер, представи възможности за образование и кариера в областта на финансовите пазари./снимки в галерия/

                  Честване на 144-та годишнина от гибелта на Апостола в 71 СУ

През 2017 г. България отбелязва 144 години от гибелта и 180 години от рождението на Апостола на свободата- Васил Левски. В нашето училище през месец февруари си припомняме примера на Левски с различни инициативи. Децата от 1 „а“ и „б“ клас изнесоха рецитал пред учениците от начален курс. Деветокласниците организираха викторина с въпроси, свързани с живота и дейността на Левски, много ученици по собствена инициатива изработиха и окачиха тематични табла из цялото училище./снимки в галерия/

                  В края на първия учебен срок, учениците от 71 СУ взеха участие в Общинските спортни състезания по волейбол и баскетбол. Резултатът е повече от достоен : в състезанията по баскетбол момчета – 5-7 клас : 3 място, 8- 10 клас : 2 място, 11 -12 клас: 2 място.

В състезанията по волейбол: при момичетата 8- 10 клас: 2 място; при момчетата : 5 -7 клас: 2 място, 8- 10 клас: 2 място, 11- 12 клас : 1 място./снимки в галерия/

                  На вниманието на родителите на децата от 1 и 2 клас !

Нашето училище е едно от столичните общински училища, които ще бъдат обхванати от безплатна скринингова програма за профилактика на очното зрение за децата от 1 и 2 клас. Прегледите ще се извършат  в училище на 12 май 2017 г. от специалисти от Александровска болница. За целта на децата са раздадени декларации, които родителите трябва да попълнят и върнат. Няма да бъдат преглеждани деца, които не са предоставили декларация за родителско съгласие! Прегледаните деца ще получат карта за зрителен статус, чрез която родителят ще бъде информиран за установеното при прегледа. На информационното табло на входа на училището е поставен плакат за кампанията и картата за зрителния статус.

                         На 13 януари 2017 г. отбелязахме 139-та годишнина от рождението на нашия патрон Пейо Яворов. Учениците подготвиха рецитал по негови творби, които маркират важни моменти от житейския му път, а Алекс Младенов от 8 клас се претвори в ролята на поета./снимки в галерия/

                           От 16 януари 2017 г./ понеделник/ се възстановява обичайния график на учебните занятия от 8.00 ч.

                            СЪОБЩЕНИЕ ЗА 12 и 13 ЯНУАРИ 2017 г.

Във връзка с ниските температури и препоръките на РУО- София в четвъртък и петък /12, 13. 01./, учебните занятия ще започват от 8. 30 ч. и ще се учи с намалени 30- минутни часове. Занималните 1- 5 клас ще приключват в 15. 00 ч.

                            ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Столична община обяви и 11 януари 2017 г. за неучебен ден за всички училища на територията на София- град. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 12 януари, като сутрин ще започват от 8.30 ч. и ще се учи с намалени часове .

                             ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Във връзка със силното застудяване, РУО- София обяви 9 и 10 януари 2017 г. за НЕУЧЕБНИ за всички училища на територията на София- град!

                              ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

                5 и 6 януари 2017 г. са НЕУЧЕБНИ !

                          Предколедни инициативи в нашето училище

Дните преди Коледа са богати на разнообразни събития в 71 СУ. Ученическият съвет украси сградата с много въображение. Отец Атанас проведе беседи с децата от начален етап за духовният смисъл на коледните празници. Струнно трио „Белисима“ изнесе концерт, комбиниран с беседа, в която запознаха учениците със струнните музикални инструменти. Огромна радост предизвика гостуването на „Златните момичета“ от националния отбор по художествена гимнастика. Кметът на Казичене, г-н Владимиров поднесе поздравителен адрес и статуетка на момичетата. Всички получиха автографи и си направиха снимки с гимнастичките. /снимки в галерия/

На 14 декември 2016 г. г- жа Калинка Ангелова изнесе открит урок по Физика и астрономия със 7″б“ клас. Темата на урока бе:  Електричество. Учениците показаха не само теоретични знания, но отговориха и на множество въпроси, свързани с практическото приложение на електрическия ток във всекидневието.   /снимки в галерия/

                 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

                        Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че на 10 декември 2016 г. /събота/ от 10.00 ч в 71 СУ ще се проведе събрание на родителите за определяне на състава на Обществения съвет към училището. Всяка паралелка излъчва по един родител като представител на събранието.  Определените родители ще получат покана по своето дете.

 

На 28 ноември 2016 г. Ученическият съвет организира Концерт на талантите в подкрепа на Йордан Гюров от 6 „б“ клас, който се нуждае от лечение. Всички таланти на нашето училище дадоха своя принос, присъстваха родители, както и кметът на Казичене- г-н Антон Владимиров. В края на концерта г-жа Галина Виткова благодари на Петя Веселинова от 11 клас за бързата реакция и организацията на събитието. Набирането на средства за Дани продължава- на входа на училището е поставена кутия за средства./снимки в галерия/

На 26 ноември 2016 г. шестокласниците участваха в VII фестивал по мини волейбол, проведен в Националната спортна академия./снимки в галерия/

На 15 ноември 2016 г.Мария Величкова, преподавател по физическо възпитание проведе открит урок на тема : Волейбол с 11 клас. На 23.11. Искра Димитрова проведе открит урок с 8 клас на тема: Баскетбол. /снимки в галерия/

71 СУ „П. Яворов“ от все сърце благодари на „читАлнЯта“ за щедрото дарение на книги за училищната библиотека. /снимки в галерия/

В 71 СУ отбелязахме денят на народните будители- книжовници, духовници, борци за свобода, творци и учители с програма, която подготвиха учениците от 5 „а“ и“б“ клас, заедно със своите класни ръководители Диана Денева и Янка Икономова. /снимки в галерия/

На 24 октомври 2016 г. шестокласниците от 71 СУ „П. Яворов“ посетиха Софийски районен съд във връзка с проект „Децата и съдът“. Те се включиха в съдебен процес- игра, в която се пресъздава ролята на всички участници в съдебното дело- съдия, прокурор, защитник, подсъдим, ищец, ответник, свидетел и т.н. По този начин децата добиха преки впечатления за работата на съда и за хората, които работят там. /снимки в галерия/

На 20 октомври 2016 г. на площада пред кметството бе отбелязана 100- годишнината от Добруджанската епопея и бе почетена паметта на всички загинали във войните през XX век родом от Казичене. В честването с рецитал участваха и учениците от 71 СУ „П. Яворов“/снимки в галерия/.

 

На 14 октомври 2016 г. учениците от петите класове се включиха в организираната от МОН Национална седмица на четенето. Под ръководството на Гергана Бенева, учител по БЕЛ децата се състезаваха по бързо четене и показаха знания в областта на гръцката митология /снимки в галерия/.

На 7 октомври 2016 г.учениците от 71 СУ „П. Яворов“, под ръководството на Мария Величкова и Искра Димитрова се включиха в инициативата на Столична община за изкачване на Черни връх. Всички участници успешно преодоляха изпитанието- от хижа „Алеко“ до върха и заслужено се поздравиха с успеха. / снимки в галерия/

На 11 октомври 2016 г. ще се проведе родителска среща. За 1- 4 клас от 17.30 ч. , за 5- 12 клас от 18. 00 ч.

15 септември 2016

15 септември 2016

 

 

На 15 септември 2016г. тържествено бе открита новата учебна година /снимки в галерия/

Откриването на учебната 2016/ 2017 година ще се проведе на 15 септември  от 9. 30 часа в двора на училището. След тържеството всички класове ще имат час на класа.

Родителска среща за първи и пети клас

На 12 септември 2016г. от 17:30 ч. в 71 СУ „Пейо Яворов“ ще се проведе родителска среща за първи и пети клас.

График за провеждане на  поправителни изпити – септемврийска сесия 2016

Дата  Предмет  Час
1.09. Технологии 9:00 ч.
1.09.  Физическо възпитание 13:00 ч.
2.09.  Музика 9:00 ч.
2.09.  Изобразително изкуство 9:00 ч.
2.09.  Математика ЗИП 9:00 ч.
2.09.  История и цивилизации ЗИП 9:00 ч.
7.09.  Английски език 9:00 ч.
7.09.  Химия и ООС ЗИП 9:00 ч.
8.09  БЕЛ ЗП 9:00 ч.
8.09.  Физика и астрономия  9:00 ч.
9.09.  БЕЛ ЗИП  9:00 ч.
9.09.  Физика и астрономия ЗИП  9:00 ч.
10.09.  Математика  9:00 ч.
10.09.  История и цивилизации  13:00 ч.
12.09.  Биология и ЗО  9:00 ч.
 12.09.   Информационни технологии   9:00 ч.
13.09.  География и икономика  9:00 ч.
13.09.  Руски език ЗИП  13:00 ч.
14.09.  Химия и ООС ЗИП  9:00 ч.

💡 Родителската среща за бъдещите първокласници ще се проведе на 07.06.2016г. /вторник/ от 18.00 часа. Моля, носете оригиналните свидетелства на завършена подготвителна група. Списъци с класираните ученици в раздел „Прием“


💡 Във връзка с НВО 7 клас на 26, 27 и 30 май учениците от V – XI клас ще учат втора смяна от 12.30 часа.

Учениците от начален етап учат без промяна – първа смяна.


💡 Започна приемане на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити. Срок от 07.03.2016г. до 18.03.2016г. Всички зрелостници, както и такива от минали години, които ще се явяват на ДЗИ през майска сесия 2016г. трябва да подадат заявление в посочения срок. За повече информация – Заповед ДЗИ 2015-2016


DSC_0119    Ученици от VI a и VI б клас представиха тържество по случай Националния празник на България 3ти март. Снимки в „Галерия“.


💡 IMG_20160301_094428 IMG_20160301_094458      По инициатива на ученическия комитет на училището се организира кампания “ Библиотека от мен за теб“. На 01 и 02 март във фоайето на училището всеки може да дари книги за училищната библиотека.


  DSC_0096 На 19 февруари, когато отбелязваме 143-тата годишнина от смъртта на Васил Левски, ученици от IX клас представиха по училищното радио възпоменателен рецитал. Снимки в „Галерия“


💡 На 16.01. и 17.01.2016г. ще се проведат олимпиадите по История и цивилизация /събота/ и Български език и литература /неделя/ от 9.00 часа.


💡 На 10.01.2016г. /неделя/ ще се проведе олимпиада по Биология и здравно образование от 14.00 часа.


💡 На 01.12.2015г. се проведе състезание между 4а клас и 4б клас – „Аз мога да чета“, което е по инициатива на РИО София-град за насърчаване на грамотността. Снимки в раздел Галерия.


💡 На 25.11.2015г. /сряда/ от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за V – XII клас


💡 меню стол 16.11.-20.11.


💡 От 31.10.2015г до 02.11.2015г вкл. есенна ваканция.


💡 На 30.10.2015г. V а клас представи пред учениците тържествена програма за Деня на народните будители. Снимки в Галерия.


 💡 На 28.10.2015г. /сряда/ от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за начален етап I – IV клас

 💡 На 25.11.2015г. /сряда/ от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за V – XII клас


💡 Обедно меню стол 27.10. – 30.10.


💡 Във връзка с насрочените за 25 октомври /неделя/ местни избори, 26 октомври 2015 г. /понеделник/ е определен за неучебен ден за всички ученици.


 💡 Обедно меню стол 19.10 – 23.10.


💡 От 12.10.2015г. /понеделник/ ще се предлага обяд в стола. Цена на купона – 2.50 лв. Седмично меню 12.10-16.10.


💡 След тържеството за откриване на учебната година на 15.09.2015г. всички класове ще имат час на класа.


💡 ДЗИ – от 06.07.2015г. до 17.07.2015г. се подават заявления за допускане до ДЗИ за септемврийска сесия.


💡 Приемат се заявления на записване в 9 клас природоматематически профил.


💡 Родителската среща за новозаписаните първокласници ще се проведе на 10 юни 2015 г. от 18.00 часа. Носете оригиналните удостоверения за завършена подготвителна група.

💡 25 май /понеделник/ е неучебен ден. На 26, 27, 28 май учениците от V до XI клас ще учат втора смяна от 12.00 часа. Всички останали класове от II до IV клас ще учат без промяна – първа смяна.

💡 На 28.04. /вторник/ се проведе математическо състезание между паралелките от V клас. Победител е V Б клас с класен ръководител г-жа Камелия Гергова.

💡 Пролетна ваканция от 02.04.2015г. до 13.04.2015г. вкл. за учениците от I – XI клас;  за XII клас  – от 08.04. до 13.04.2015 г. вкл.

💡 21 март /събота/ е учебен ден. Занятията са с учебната програма за понеделник.

💡 По графика на МОН започна приемане на заявления за допускане до ДЗИ за майска сесия. Срок от 09 март до 20 март 2015 г.

💡 Във връзка с изпълнение на проект „Здрава България“ само за дните понеделник /09 март/ и четвъртък /12 март/ ще учим на две смени: