Галерия

21 юни 2019г. откриване на футболно игрище в Кривина.
21 юни 2019г. откриване на футболно игрище в Кривина.
21 юни 2019г. откриване на футболно игрище в Кривина
Творби на кръжок „Плъстене“
Творби на кръжок „Плъстене“
Творби на кръжок „Плъстене“
Творби на кръжок „Плъстене“
Творби на кръжок „Плъстене“
Творби на кръжок „Плъстене“
„По стъпките на Ботевата чета“
„По стъпките на Ботевата чета“
„По стъпките на Ботевата чета“
„По стъпките на Ботевата чета“
„По стъпките на Ботевата чета“
„По стъпките на Ботевата чета“
24 май 2019 г.
24 май 2019 г.
24 май 2019 г.
24 май 2019 г.
24 май 2019 г.
24 май 2019 г.
Великденски базар 2019г.
„Русе- ритъм и марш 2019г.“
Посещение в Технопарк