Прием в 1 клас. Прием в подготвителна група за 5 и 6 годишни деца.

Уважаеми родители на  бъдещи първокласници!

71 СУ „Пейо Яворов“ организира прием в I клас за учебната 2021/2022 г . с предимство за всички деца родени в Казичене и Кривина /като приемно училище/. За обучението на децата обособяваме следните акценти, които са валидни за целия Начален етап:

- материално-техническа база със стая за отдих, обзаведена с различни игротеки

- занимания по интереси - работа с децата по проект „Успех“ /МОН/

- Млади, отговорни и мотивирани учители, с изключително професионално отношение към образователния процес на всяко дете

- Логопедичен кабинет – осъществява се подкрепа на децата – допълнителна, за децата със СОП, която е задължителна и обща, за децата, чиито родители желаят да посещават логопедичния кабинет.

- Извънкласни дейности – Шахмат, джудо ,таекуон-до и Народни танци.

- От I клас започва да се изучава като Избираеми учебни часове  Английски език, което продължава през целия период на обучение.

- Необходими документи - Заявление за прием в I клас, копие от акт за раждане и удостоверение за завършена подготвителна група.

Стартирането на кампанията ще бъде повторно оповестена, тук на сайта на 71 СУ „Пейо Яворов“ с препратка към рубриката ПРИЕМ, където ще можете да изтеглите „Заявление за прием в 1-ви клас““ или да го получите на място в училище.

С пожелание за здраве и творчески успехи: Екипът на 71 СУ „Пейо Яворов“