Проект „Твоят час“

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС 2017/2018 г. В 71 СУ

 №  Дейност:  Ръководител:
 1.  Обучителни затруднения по математика -1 кл.  Валентина Илиева
 2.  Обучителни затруднения по математика -1 кл.  Аня Динчева
 3.  Подготовка за НВО по БЕЛ – 4 кл.  Полина Жиланова
 4.  Подготовка за НВО по БЕЛ – 7 кл.  Гергана Бенева
 5.  Подготовка за НВО по математика-7 кл.  Мариела Димитрова
 6.  Приказна работилница – 2 „а“ кл.  Емилия Стоянова
 7.  Творчеството на боичките- 2 „б“ кл.  Нели Димитрова
 8.  През три сита пресято /български фолклор/-3 „б“ кл.  Елка Ангелова
 9.  Сръчни ръчички – 4 „а“ кл.  Биляна Цветанова
 10. Мажоретен състав /8-11 г./  Искра Димитрова
11. Мажоретен състав /12-14 г./ Мария Величкова

Твоят час е нов проект по оперативна програма “ Наука и образование за интелигентен растеж“, който стартира през учебната 2016/17 г. По проекта са предвидени  два вида групи: за деца с обучителни затруднения и групи по интереси със спортна и творческа насоченост. В 71 СУ за учебната 2016/17 г. са сформирани общо 12 групи от двете направления.

Номер  Дейност  Ръководител
1.  Подготовка за НВО по БЕЛ – 4-и клас  Весела Косакова
2. Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ – 6-и клас  Гергана Бенева
3.  Преодоляване на обучителни затруднения по Математика – 6-и клас  Мариела Димитрова
4.  Арт ателие – 2-ри „а“ клас  Капка Стойнова
5.  Български фолклор – 2-ри „б“ клас  Елка Ангелова
6. Подвижни игри- 4-ти клас Аня Динчева
7. Приказна работилница – 1- ви „а“ клас Емилия Стоянова
8. Словесно, изпълнителско и театрално майсторство- 1-ви „б“ кл. Нели Димитрова
9. Сръчни ръчички- 3- ти клас Биляна Цветанова
10. Приложни изкуства- 4 клас Елза Михайлова
11. Туризъм Весела Тончева
12. Щафетни игри Искра Димитрова

В архив