Прием в 1 клас и подготвителна група

Прием в първи клас 2020/2021 уч.г.

Уважаеми родители, на 09.07.2020 г. от 17 часа ще се проведе родителска среща за първи клас. Присъствието на родителите е желателно.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. – ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

тук

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Можете да подадете своето заявление и на място в 71 СУ всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа.

УТОЧНЕНИЕ

относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

 Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1ви клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата) :

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028?searchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да  принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Вече можете да подадете своето заявление и онлайн като кликнете на връзката ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ. Ще бъдете подканени да направите регистрация и след това да попълните необходимите данни.


КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 уч.г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графика за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.


Важните дати за кандидатстващите са:

До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

– Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и реда и начина за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за настоящ адрес

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

– Удостоверение за раждане на детето

Освен горното, Родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях  можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

Заедно ще се справим!

Заявление за кандидатстване за 1 клас БЛАНКА – Приложение 1

График-прием-1клас-учебна 2020_2021

Заповед за определяне на училищна комисия по приема в първи клас 2020/2021 уч.г.


Родителска среща за ПЪРВИ клас и подготвителна група – 11.09.2019 г от 17.30 часа

Списък с приетите деца в първи клас за учебната 2019/2020 уч.г. по критерии

Комисията по приема в 1 – ви клас с членове: Р. Цепова, К. Стойнова, Е. Ангелова, Е. Михайлова не се наложи да прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

Незаети места след първо класиране за учебната 2019/2020 г. няма.

След трето класиране, няма класирани деца и свободни места за учебната 2019/2020 г.

СПИСЪЦИ С ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ПО КЛАСОВЕ

Първи А клас – Елка Ангелова

Първи Б клас – Капка Стойнова

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 13 юни 2019г. от 17.30ч. ще се проведе родителска среща за първокласниците.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 18 април 2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2010г.

От 15.04.2019г.до 15.05.2019г. вкл.- подаване на заявления от родителите за прием в първи клас;

На 03.06.2019г. в 17.00ч.- обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране;

От 04 до 06.06.2019г.- записване на учениците приети на първо класиране;

Карта на прилежащите към 71 СУ територии

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ГРАФИК:

18 юни – до 12.00 ч. подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18.00 ч. обявяване на списъците на приетите на трето класиране

19-20 юни – до 12.00 ч. записване на учениците приети на трето класиране

20 юни – 18.00 ч. обявяване на свободните места след трето класиране

Свободни места – 19

Списък на приетите ученици в 1 клас за уч.2018/2019 г.

 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

С Решение №82 от 22.02.2018г. на Столичен общински съвет беше приета нова Наредба за прием на деца в общинските детски градини  и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, влязла в сила от 19 март 2018г. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на децата, който на територията на Столична община се извършва чрез електронна система ! Всички деца, кандидатстващи за прием в общински детски градини и подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, общия брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране на сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директора на училището в същия ден.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

С Решение №83 по Протокол №48/22.02.2018г. на Столичен общински съвет е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2018/2019 г.

Подаването на заявления от родителите за прием в първи клас ще се извършва в периода от 16 април до 16 май 2018г. в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране – на 04 юни 2018г. в 17.00 ч.

За учебната 2018/2019 г. в 71 СУ ще бъдат формирани две паралелки първи клас. Свободни места- 44.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 1-ВИ КЛАС СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ /учебна 2017/18г./ – 11

НА 7 ЮНИ 2017 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ. НОСЕТЕ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В 1 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Столичният общински съвет прие Система за прием на ученици в 1 клас за общинските училища на територията на София- град. Подаването на заявление по образец става в канцеларията на училището от 18 април до 19 май 2017 г. вкл. Обявяването на списъците за първо класиране е на 2 юни 2017 г.

В първи клас ще се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, както следва :

 1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия- 43 т.

 2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община-30 т.

 3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община-29 т.

 4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най- близкото училище- 28 т.

 5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община-20 т.

  /При класирането ученикът получава точки само по един от тези критерии -носещият най-голям брой точки/.

 6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище- 20 т.

 7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището- 20 т.

 8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия- 10 т.

 9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището- 8 т.

   СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

 10. Дете с двама починали родители -22 т.

 11. Дете с един починал родител – 20 т.

 12. Дете с трайни увреждания над 50 %- 20 т.

 13. Дете от многодетно семейство – 20 т.

 14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

Необходими документи :

 1. Копие от акт за раждане

 2. Лична карта на един от родителите за удостоверяване на постоянен адрес

 3. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите / за случаите когато постоянният адрес е в друго населено място/

  За учебната 2017/2018 г. в 71 СУ ще бъдат сформирани две паралелки 1 клас.

 


Необходими документи: заявление за записване /по образец от училището/ и  копие от акта за раждане на детето. Заявление от сайта на училището или в кабинета на помощник директора всеки работен ден.

Първи клас с разширено изучаване на Английски език, Български език и литература и Изкуства в часовете по ЗИП и СИП.

         В първи клас се приемат ученици след подадено заявление за записване. Децата трябва за имат навършени 7 години. По желание на родителите могат да се запишат и навършили 6 години.

          Обучението е целодневно от 08.00 до 17.00 часа със задължителните часове по предмети до обяд и занималня след обяд. Това важи за целия начален етап I – IV клас. Всички ученици от I до IV клас получават безплатна закуска и плод. Има училищен стол със закупуване на купони за храна.

          През целия начален етап на обучение I – IV клас се изучава Английски език и Български език и литература в часовете по ЗИП. При желание на родителите училището предлага СИП Изкуства.

Документи за изтегляне оттук или на място в училището:

           ➡ Примерен учебен план
           ➡ Заявление за записване
           ➡ Заявление за целодневно обучение

Подготвителна група

          В подготвителна група преди постъпване в първи клас се приемат деца след подадено заявление за записване. Обучението е безплатно. Децата трябва да имат навършени 5 или 6 години. Обучението е полудневно – до обяд. Занятията започват в 08.00 часа и са с продължителност 30 мин. с междучасия за отдих и закуска. Децата получават и безплатна закуска и плод или зеленчук по седмично меню. За желаещи има и стол със закупуване на купони.

Документи за изтегляне оттук или на място в училището:

          ➡ Заявлeниe за записване подготвителна група
          ➡ Примерна програма по дейности

            2 Б клас

DSC05899                                                                             DSC05900

DSC05901

 


Подготвителна група и 2А клас

DSC05363

DSC05367

DSC05369

DSC05898

DSC05895

DSC05896

септември 2021
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930