Ваканции и важни дати

Ваканции, учебна 2017/2018 година:

Есенна 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.
Коледна 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.
Междусрочна за І-ХІ клас 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Начало на втори учебен срок за І-ХІI клас  - 09.02.2017г.

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)