Материали

➡ Всичко за Държавните зрелостни изпити
http://zamaturite.bg/
➡ Всичко за БЕЛ http://www.myschoolbel.info/
➡ Всичко за Математика http://zadachi.bgmath.com/
➡ Библиотека с литература и книги http://chitanka.info/
➡ Рейтинговата система на висшите училища в Република България
http://rsvu.mon.bg/
➡ Министерство на образованието и науката http://www.mon.bg/
➡ Регионален инспекторат по образованието София-град http://www.rio-sofia-grad.com/
➡ Дирекция образование Столична община http://www.sofia-obrazovanie.bg/

 


Тестове

В процес на разработка

➡ За I - IV клас


➡ За V клас


➡ За VI клас


➡ За VII клас


➡ За VIII клас