Колектив

Име Длъжност Предмет Класно ръководство
 Администрация
Кирил Дървеничарски Директор Философски цикъл
 Радостина Цепова Заместник директор-учебна дейност  История и цивилизации
Стефка Паскова Педагогически съветник
Снежана Игнатова ЗАС
Татяна Кръстева Счетоводител
 Преподаватели
Весела Тончева Старши учител Български език и литература
Гергана Лазарова Учител Български език и литература Vа клас
Цвети Петкова Учител Български език и литература
Габриела Симеонова Учител Английски език
Кристинка Владкова Старши учител Английски език
Калинка Цветкова Старши учител Английски език
Бонка Кръстева Старши учител Руски език
Радослав Иванов Учител Математика VIIб клас
Любомира Дамгалиева Учител Математика VIа клас
Камелия Гергова

https://sites.google.com/site/portfoliogergova/home

Главен учител Инф. технологии, Математика VIII клас
Янка Икономова Старши учител Инф. технологии, Физика IX  клас
Анелия Иляз Старши учител История и цивилизации
Елена Тупарова  Старши учител  География и икономика Vб клас
Калинка Ангелова Старши учител Химия и Физика XII  клас
Галина Виткова Старши учител Биология и здр. образование XI клас
Кристиян Станков Учител Философски цикъл
Диана Денева Старши учител Музика VIб клас
Десислава Митова  Учител Изобразително изкуство,Технологии и предприемачество
Искра Димитрова Старши учител Физическо възпитание VIIа клас
Мария Величкова Старши учител Физическо възпитание X  клас
Елка Ангелова Старши начален учител Начален етап IIa клас
Капка Стойнова Старши начален учител Начален етап IIб клас
Биляна Цветанова Старши начален учител Начален етап IIIа клас
Полина Жиланова Старши начален учител Начален етап IIIб клас
Валентина Илиева Старши начален учител Начален етап IVа клас
Аня Динчева Старши начален учител Начален етап IVб клас
Емилия Стоянова Старши начален учител Начален етап Iб клас
Нели Димитрова Старши начален учител Начален етап Iа клас
Анна Дмитриевна Начален учител ПИГ IIа клас
Мирослава Станоева Начален учител ПИГ IIб клас
Ивелина Андреинка Начален учител ПИГ Iб клас
Елка Ангелова Начален учител ПИГ IIIб клас
Валентина Илиева Старши начален учител ПИГ IVа клас
Цвете Стефанова Начален учител ПИГ IVб клас
Биляна Цветанова Начален учител ПИГ IIIа клас
Стоян Кърчев Начален учител ПИГ Iа клас
Наталия Моминова Старши учител ПИГ V клас
Елза Михайлова Старши начален учител Подготвителен клас
Иглика Ангелова Ресурсен учител
Иглика Ангелова Ресурсен учител-начален етап
Помощен персонал
Янка Иванова медицинска сестра
Христина Христова хигиенист
Величка Ашова хигиенист
Даниела Маринова хигиенист
Даринка Найдова хигиенист
Виктория Иванова хигиенист
Валентина Николова хигиенист
Валери Стоилов огняр/поддръжка
Любомир Пеличев охрана