Колектив

Име Длъжност Предмет Класно ръководство
 Администрация
Кирил Дървеничарски Директор Философски цикъл
 Радостина Цепова Заместник директор-учебна дейност  История и цивилизации
Стефка Паскова Педагогически съветник
Снежана Игнатова ЗАС
Татяна Кръстева Счетоводител
 Преподаватели
Весела Тончева  Учител Български език и литература
Гергана Лазарова Учител Български език и литература VIа клас
Цветелина Петкова Учител Български език и литература
Габриела Симеонова Учител Английски език
Кристинка Владкова Старши учител Английски език
Калинка Цветкова  Учител Английски език
Бонка Кръстева Учител Руски език
Радослав Иванов Учител Математика Vб клас
Любомира Дамгалиева Учител Математика VIIа клас
Камелия Гергова

https://sites.google.com/site/portfoliogergova/home

Главен учител Инф. технологии, Математика IX клас
Янка Икономова Старши учител Инф. технологии, Физика X  клас
Анелия Иляз Учител История и цивилизации
Елена Тупарова Учител  География и икономика VIб клас
Калинка Ангелова Старши учител Химия и Физика Va  клас
Галина Виткова Старши учител Биология и здр. образование XII клас
Кристиян Станков Учител Философски цикъл
Диана Денева Старши учител Музика VIIб клас
Десислава Митова  Учител Изобразително изкуство,Технологии и предприемачество
Искра Димитрова Старши учител Физическо възпитание VIII клас
Мария Величкова Старши учител Физическо възпитание XI  клас
Елка Ангелова Старши начален учител Начален етап IIIa клас

ПИГ IVб

Капка Стойнова Старши начален учител Начален етап IIIб клас
Биляна Цветанова Старши начален учител Начален етап IVа клас

ПИГ IVа

Полина Жиланова Старши начален учител Начален етап IVб клас
Валентина Илиева Начален учител Начален етап ПИГ
Аня Динчева Начален учител Начален етап ПИГ
Емилия Стоянова Старши начален учител Начален етап IIб клас
Нели Димитрова Старши начален учител Начален етап IIа клас
Анна Дмитриева Начален учител ПИГ IIIа клас
Мирослава Станоева Начален учител ПИГ IIIб клас
Ивелина Андрейнска Начален учител ПИГ II клас
Ралица Петрова Начален учител Начален етап Iб клас
Венета Павлова Начален учител Начален етап Ia  клас
Стоян Кърчев Начален учител Музика, Компютърно моделиране I -IV клас
Наталия Тумбаркова Учител ПИГ V клас
Елза Михайлова Начален учител Подготвителен клас
Иглика Ангелова Ресурсен учител
Стелла Шипковенска Логопед
Помощен персонал
медицинска сестра
Христина Христова хигиенист
Величка Ашова хигиенист
Даниела Маринова хигиенист
Даринка Найдова хигиенист
Виктория Иванова хигиенист
Валентина Николова хигиенист
Валери Стоилов огняр/поддръжка
Любомир Пеличев охрана