Обществен съвет

Обществен съвет

На 10 декември 2016 г. бе избран Обществен съвет към 71 СУ „П. Яворов“ в следния състав :

  1. Христина Филипова- родител на ученик от 11 клас
  2. Татяна Коларова- родител на ученик от 5 „б“ клас
  3. Румяна Стоилкова- родител на ученичка от 6 „а“ клас
  4. Нина Йотова- родител на деца от 3 „а“ клас
  5. Николай Стоилов- ст. експерт „ОКСД“- представител на финансиращия орган от район Панчарево

В архив