Дневен режим и материална база

Дневен режим

      Учебните занятия се провеждат сутрин от 8:00 часа до 13:50 часа. Продължителността на учебните часове е 40 минути. Графикът е съобразен с предвиденото в българската образователна система време за самоподготовка. Обучението е целодневно до V клас. След обяд има организирани полуинтернатни групи /занимални/ за учениците от I, II, III , IV , V и VI  клас до 17.00 часа.

    След задължителните занимания се провеждат занимания по проекти, клубове и консултации по предмети. В петък след часовете се провеждат допълнителни спортни занимания. Ваканциите следват графика на МОН.

 

Материално-техническа база

 

      Основната сграда е построена на 3 етажа. В нея има 22 учебни зали, една библиотека, спортен салон, стол и бюфет. Училището разполага с два компютърни кабинета оборудвани със съвременна техника и постоянен достъп до Интернет.

За здравето на учениците се грижи медицинско лице.

Сградата се отоплява с локално парно на газ.

В училището се обучават около 400 бр. ученици от I до XII клас, разпределени в 20 паралелки.


16

15

121