Гимназиален етап

💡 Стипендии 2021-2022 уч. г.

Класирани ученици по стипендии – Първи срок 2021/2022 уч.г

💡 Стипендии 2020-2021 уч. г.

Класирани ученици по стипендии – Втори срок 2020/2021 уч.г.

Класирани ученици по стипендии – Първи срок 2020/2021 уч.г.

💡 Стипендии 2019-2020 уч. г.

Класиране ученици по стипендии – Втори срок 2019/2020 уч.г.

Предложение за вид и критерии за отпускане на стипендии

Класирани ученици по стипендии – Първи срок 2019/2020 уч.г.

💡 Септемврийска поправителна сесия 2019 г.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е IMG_20190902_110647-1024x768.jpg

💡 Стипендии

Учебна_програма_2018-2019_2 срок

💡 Стипендии


➡ Учебна програма 2017-2018 1срок

➡ График на класните работи

➡ График на консултации I срок

➡ Приемно време на учителите за работа с родители


💡 Стипендии


➡ Молба за отсъствие на ученик до 7 дни


➡ Учебен план профил 8 клас

➡ Учебен план профил 9 клас

➡ Примерен учебен план гимназия

➡ Характеристика_про_гим


Ваканции и важни дати

Ваканции, учебна 2017/2018 година:

Есенна 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.
Коледна 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.
Междусрочна за І-ХІ клас 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Начало на втори учебен срок за І-ХІI клас  - 09.02.2017г.

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)