Прием в 1 клас и подготвителна група

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 18 април 2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2010г.

От 15.04.2019г.до 15.05.2019г. вкл.- подаване на заявления от родителите за прием в първи клас;

На 03.06.2019г. в 17.00ч.- обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране;

От 04 до 06.06.2019г.- записване на учениците приети на първо класиране;

Карта на прилежащите към 71 СУ територии

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ГРАФИК:

18 юни – до 12.00 ч. подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18.00 ч. обявяване на списъците на приетите на трето класиране

19-20 юни – до 12.00 ч. записване на учениците приети на трето класиране

20 юни – 18.00 ч. обявяване на свободните места след трето класиране

Свободни места – 19

Списък на приетите ученици в 1 клас за уч.2018/2019 г.

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

С Решение №82 от 22.02.2018г. на Столичен общински съвет беше приета нова Наредба за прием на деца в общинските детски градини  и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, влязла в сила от 19 март 2018г. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на децата, който на територията на Столична община се извършва чрез електронна система ! Всички деца, кандидатстващи за прием в общински детски градини и подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, общия брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране на сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директора на училището в същия ден.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

С Решение №83 по Протокол №48/22.02.2018г. на Столичен общински съвет е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2018/2019 г.

Подаването на заявления от родителите за прием в първи клас ще се извършва в периода от 16 април до 16 май 2018г. в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране – на 04 юни 2018г. в 17.00 ч.

За учебната 2018/2019 г. в 71 СУ ще бъдат формирани две паралелки първи клас. Свободни места- 44.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 1-ВИ КЛАС СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ /учебна 2017/18г./ – 11

НА 7 ЮНИ 2017 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ. НОСЕТЕ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В 1 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Столичният общински съвет прие Система за прием на ученици в 1 клас за общинските училища на територията на София- град. Подаването на заявление по образец става в канцеларията на училището от 18 април до 19 май 2017 г. вкл. Обявяването на списъците за първо класиране е на 2 юни 2017 г.

В първи клас ще се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, както следва :

 1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия- 43 т.

 2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община-30 т.

 3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община-29 т.

 4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най- близкото училище- 28 т.

 5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община-20 т.

  /При класирането ученикът получава точки само по един от тези критерии -носещият най-голям брой точки/.

 6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище- 20 т.

 7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището- 20 т.

 8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия- 10 т.

 9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището- 8 т.

   СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

 10. Дете с двама починали родители -22 т.

 11. Дете с един починал родител – 20 т.

 12. Дете с трайни увреждания над 50 %- 20 т.

 13. Дете от многодетно семейство – 20 т.

 14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

Необходими документи :

 1. Копие от акт за раждане

 2. Лична карта на един от родителите за удостоверяване на постоянен адрес

 3. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите / за случаите когато постоянният адрес е в друго населено място/

  За учебната 2017/2018 г. в 71 СУ ще бъдат сформирани две паралелки 1 клас.


Необходими документи: заявление за записване /по образец от училището/ и  копие от акта за раждане на детето. Заявление от сайта на училището или в кабинета на помощник директора всеки работен ден.

Първи клас с разширено изучаване на Английски език, Български език и литература и Изкуства в часовете по ЗИП и СИП.

         В първи клас се приемат ученици след подадено заявление за записване. Децата трябва за имат навършени 7 години. По желание на родителите могат да се запишат и навършили 6 години.

          Обучението е целодневно от 08.00 до 17.00 часа със задължителните часове по предмети до обяд и занималня след обяд. Това важи за целия начален етап I – IV клас. Всички ученици от I до IV клас получават безплатна закуска и плод. Има училищен стол със закупуване на купони за храна.

          През целия начален етап на обучение I – IV клас се изучава Английски език и Български език и литература в часовете по ЗИП. При желание на родителите училището предлага СИП Изкуства.

Документи за изтегляне оттук или на място в училището:

           ➡ Примерен учебен план
           ➡ Заявление за записване
           ➡ Заявление за целодневно обучение

Подготвителна група

          В подготвителна група преди постъпване в първи клас се приемат деца след подадено заявление за записване. Обучението е безплатно. Децата трябва да имат навършени 5 или 6 години. Обучението е полудневно – до обяд. Занятията започват в 08.00 часа и са с продължителност 30 мин. с междучасия за отдих и закуска. Децата получават и безплатна закуска и плод или зеленчук по седмично меню. За желаещи има и стол със закупуване на купони.

Документи за изтегляне оттук или на място в училището:

          ➡ Заявлeниe за записване подготвителна група
          ➡ Примерна програма по дейности

            2 Б клас

DSC05899                                                                             DSC05900

DSC05901


Подготвителна група и 2А клас

DSC05363

DSC05367

DSC05369

DSC05898

DSC05895

DSC05896

април 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930