Прием в 1 клас и подготвителна група

Уважаеми родители на първокласници за учебната 2021/2022 г. –  на 10 . 06. 2021 г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще бъде проведена родителска среща на първи клас в училището. На нея ще представим нашите и Вашите въпроси, на които учителите и ръководстдото ще отговорят.
Кабинетите са №101 и №103. Ще бъдат спазени противоепидемичните мерки наложени с  „Насоките“ от МОН. На родителската среща може да бъде попълнено заявлението за първи клас. Благодарим ви!

Поздрави от ръководството на 71 СУ „Пейо Яворов“

Уважаеми родители на бъдещите първокласници за учебната 2021/2022 г. –  на 27 . 04. 2021 г. / вторник/ от 17.30 часа ще бъде проведена  първата родителска среща в двора на училището. На нея ще бъдат разгледани организационни въпроси и представяне на екипите, които ще обучават нашите деца. При променливо време, родителската среща ще се проведе в кабинет 214 с противоепидемичните мерки наложени с  „Насоките“ от МОН. На родителската среща може да бъде попълнено заявлението за първи клас. Благодарим ви!

Поздрави от ръководството на 71 СУ „Пейо Яворов“

Прием в първи клас 2021/2022 уч.г.

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, учители и родители, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище – 71 СУ „Пейо Яворов“.

За учебната 2021/2022 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение.

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

заповед РД-10-196 от 26.03.2021 г. – утвърден училищен план-прием

І. Необходими документи за записване:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПЪРВИ КЛАС;
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

II. Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

 ІII.  Критерии за подбор:

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ПРИЕМЪТ ЗА ПЪРВИ КЛАС В 71 СУ СТАВА ОНЛАЙН ОТ МАРТ 2021 г.

/За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в 71 СУ да получат помощ при попълване на кандидатурите им./

 За първи път родителите на деца ще могат да ги запишат изцяло онлайн за 1-ви клас в 71 СУ.

 Повече информация за системата може да намерите в краткото видео: https://bit.ly/3rVcCdE

 • Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците
 • с нея се определят редът и условията за тяхното централизирано е-класиране
 • критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето
 • родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица в училище.
Отпада необходимостта от следните оригинални документи, които ще бъдат осигурени служебно по електронен път:
 • заявление за записване
 • удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес на детето
 • удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • удостоверение за настоящ адрес на детето
 • решение на ТЕЛК на детето
 • удостоверение за завършена ПГУ.

Дати за подаването на заявления

 • Начало на приема на заявления: сряда 21 април 2021 г.
 • Край на приема на заявления: петък 21 май 2021 г.
 • Обявяване на резултатите (първо класиране): вторник 01 юни 2021 г.

Столична община – карти по села за прилежащи територии на училищата за прием в първи клас.

В картите е упоменато и закритото 155.ОУ, Кривина. Децата, от прилежащата територия са насочени към 71. СУ, Казичене.

   

График на дейностите 

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична общинаПодготвителна група и 2А клас

DSC05363

DSC05367

DSC05369

DSC05898

DSC05895

DSC05896

октомври 2021
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031