Колектив

Име Длъжност Предмет Класно ръководство
 Администрация
Кирил Дървеничарски Директор Философски цикъл
 Радостина Цепова Заместник директор-учебна дейност  История и цивилизации
Евелина Станулова Педагогически съветник
Снежана Игнатова ЗАС
Татяна Кръстева Счетоводител
 Преподаватели
Весела Тончева Старши учител Български език и литература VI б клас
Гергана Лазарова Учител Български език и литература
Свобода Якимова Старши учител Български език и литература
Кристинка Владкова Старши учител Английски език
Калинка Цветкова Старши учител Английски език
Бонка Кръстева Старши учител Руски език
Марина Петрова Старши учител Математика V б клас
Маргарита Алексиева Учител Математика
Камелия Гергова

https://sites.google.com/site/portfoliogergova/home

Главен учител Инф. технологии, Математика XI клас
Янка Икономова Старши учител Инф. технологии, Физика VII а клас
Даниела Черийска Старши учител История и цивилизации
 Марийка Мъглова  Старши учител  География и икономика  XII клас
Калинка Ангелова Старши учител Химия и Физика  X  клас
Галина Виткова Старши учител Биология и здр. образование IX клас
Кристиян Станков Учител Философски цикъл
Диана Денева Старши учител Музика VII б клас
Анна Руйкова Старши учител Изобразително изкуство,Технологии и предприемачество  VI a
Искра Димитрова Старши учител Физическо възпитание  V а клас
Мария Величкова Старши учител Физическо възпитание  VIII  клас
Биляна Цветанова Старши начален учител Начален етап I a клас
Полина Жиланова Старши начален учител Начален етап I б клас
Валентина Илиева Старши начален учител Начален етап II а клас
Аня Динчева Старши начален учител Начален етап II б клас
Емилия Стоянова Старши начален учител Начален етап III а клас
Нели Димитрова Старши начален учител Начален етап III б клас
Капка Стойнова Старши начален учител Начален етап IV а клас
Елка Ангелова Старши начален учител Начален етап IV б клас
Силвана Ненчева Начален учител ПИГ  I а клас
Мирослава Станоева Начален учител ПИГ  I б клас
Ралица Петрова Начален учител ПИГ  II а клас
Цвете Стефанова Начален учител ПИГ  II б клас
Андреа Цонкова Старши начален учител ПИГ  III а клас
Лилия Попова Начален учител ПИГ  III б клас
Венцислав Ангелов Начален учител ПИГ  IV а клас
Стоян Кърчев Начален учител ПИГ IV б клас
 Мая Богоева Старши учител ПИГ  V, VI клас
Елза Михайлова Старши начален учител Подготвителен клас
Иван Иванов Ресурсен учител
Валентина Илиева Ресурсен учител-начален етап
Помощен персонал
Янка Иванова медицинска сестра
Христина Христова хигиенист
Величка Ашова хигиенист
Даниела Маринова хигиенист
Даринка Найдова хигиенист
Виктория Иванова хигиенист
Валентина Николова хигиенист
Валери Стоилов огняр/поддръжка
Любомир Пеличев охрана